Handelsbetingelser

Hos FitnessLab modtages Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron og MobilePay. Medlemskab hos FitnessLab er løbende, hvilket betyder, at medlemskabet fortsætter, indtil du selv opsiger det. Opsigelsesvarslet er løbende måned + en måned. Medlemskabet kan til enhver tid opsiges ved fremmøde i centeret eller i kontaktmenuen på vores hjemmeside/mail.

Hver den 1. i måneden hæver vi dit månedlige kontingent på dit betalingskort. Beløbet dækker medlemskab i den pågældende måned. 

Når du tegner medlemskab hos os accepterer du, at dine kreditkortoplysninger gemmes hos vores betalingstjenesteudbyder til brug for senere betalinger. Vores udbyder er certificeret af PBS til at opbevare kortoplysninger sikkert.

Du kan når som helst tilbagekalde din godkendelse af, at vi må trække penge fra dit kreditkort. Tilbagekaldelsen fritager dig dog ikke for betaling af skyldige beløb, der så må ske på anden vis efter nærmere aftale.

Hvis du flytter, får nyt betalingskort, får nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse, skal du hurtigst muligt opdatere dette i din FitnessLab app på din telefon eller give os dine nye oplysninger i centeret.

Vi benytter en telefonapp (Go Active) som dit ”adgangskort” til centeret.

Hvis du har købt dit medlemskab via vores hjemmeside, har du 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Hvis du fortryder dit køb, skal du blot kontakte os på vores kontakt menu eller via mail. Oplys et registreringsnummer og kontonummer til din bankkonto, som vi kan refundere beløbet til. Så tilbagefører vi det betalte beløb inden for 14 dage. Din fortrydelsesret bortfalder dog, når du har logget ind i centeret.

Centeret er døgnåbent for medlemmer og der er ikke altid personale i centeret. Du kan se på www.fitnesslab.dk hvornår der er personale til stede. Du er ALTID velkommen til at stille spørgsmål til personalet, når de er der – også om brugen af maskinerne.

For at gøre dit ophold så sikkert som muligt, er hele centeret videoovervåget. I tilfælde af hærværk, tyveri, anmeldelse af vold eller chikane e.l. vil videomaterialet blive overgivet til politiet. Ellers opbevares det i maximalt 30 dage før det slettes. Der er naturligvis ikke videoovervågning på toiletter, bade- og omklædningsrum.
Hvis du ser tegn på hærværk, tyveri, misbrug e.l. beder vi dig oplyse os om det hurtigst muligt, så vi kan få sikret videooptagelserne for det berørte område.

Medlemskab er personligt og du må på intet tidspunkt lukke andre ind i centeret, uanset om personen er medlem eller ej. Gør du dette, kan det koste dig et kontrolgebyr på kr. 750 pr. person pr. gang og du risikerer bortvisning.
Undtaget fra denne regel er dog egne børn op til 10 år, der skal opholde sig i vores børneområde, mens du træner. Børn må på intet tidspunkt opholde sig på træningsarealerne af sikkerhedsmæssige årsager.

FitnessLab forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med omgående virkning uden begrundelse. Det er naturligvis ikke i vores interesse at gøre det, men forbeholdet er f.eks. tiltænkt tilfælde, hvor et medlems opførsel er helt uforenelig med vores opfattelse af, hvordan en normal og acceptabel opførsel er.

Al færdsel i centeret sker på eget ansvar.

Der er skabe i omklædningsrummene og på gangarealet udenfor træningsområdet, hvor du skal opbevare dine ting mens du træner. Vi anbefaler, at du medbringer en hængelås til dit skab og låser skabet under træning. FitnessLab bærer ikke noget ansvar for tab grundet tyveri eller tingsskade. Du skal huske at tømme dit skab og tage din hængelås med dig efter træning. Aflåste skabe klippes op og tømmes uden ansvar.

Vi er meget interesserede i din mening. Hvis du under din brug af centeret får en god idé, må du meget gerne skrive til os eller tage fat i os i centeret.

Såfremt du har en gæld til os, som er mere end 30 dage gammel og vi har sendt dig mindst 2 rykkere, risikerer du at dit medlemskab opsiges og at du omgående opkræves for medlemskabet i opsigelsesperioden. Manglende betalinger videresendes til håndtering hos inkassofirmaet Collectia.

Med venlig hilsen og god træning
FitnessLab